Μάλμου Ιωσηφίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μάλμου Ιωσηφίνα
Κατηγορία:Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμος)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:iosifina<στο>support.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037335
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε2.103, Κτίρια Ε (Ε2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012