Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό)
Email:emmanuel<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://users.isc.tuc.gr/~emmanuel
Τηλέφωνο:2821037471
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.004, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012