Ντεγιαννάκη Αικατερίνη

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντεγιαννάκη Αικατερίνη
Κατηγορία:Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμος)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Email:antegiannaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037031
Τοποθεσία:Γραφείο: ΚΕΓΕΠ (Ε1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012