Σπυριδάκης Σπυρίδων

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σπυριδάκης Σπυρίδων
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εργαστήριο: (Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας)
Email:sspyridakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037272
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε2)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012