Τρακάκη Σοφία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τρακάκη Σοφία
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Προμήθειες
Email:sophia<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037067
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.021, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012