Φραγγεδάκη Ερμίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φραγγεδάκη Ερμίνα
Κατηγορία:Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμος)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα ΔΕΠ/407
Email:efraggedaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037026
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.005, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012