Χαβρέ Δήμητρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χαβρέ Δήμητρα
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Email:havre<στο>dpem.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037761
Τοποθεσία:Γραφείο: ΓΡΑΦΕΙΟ, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012