Δούμπος Μιχαήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δούμπος Μιχαήλ
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:mdoumpos<στο>dpem.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037318
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.110, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012