Μπανανή Νικολέτα (Νίκη)

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπανανή Νικολέτα (Νίκη)
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Email:nbanani<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037452
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.001, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012