Μπουρδαντωνάκης Ιωάννης

Όνοματεπώνυμο:Μπουρδαντωνάκης Ιωάννης
Κατηγορία:άλλο (άλλο)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:gbourdantonakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037593
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012