Σαραβελάκη Αδαμαντία Αικατερίνη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σαραβελάκη Αδαμαντία Αικατερίνη
Κατηγορία:Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμος)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό)
Email:asaravelaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037469
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.005, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012