Παντελάκη Νίκη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παντελάκη Νίκη
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
Email:npantelaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037620
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.101, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012