Λυρώνη Ανδρεανή

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Λυρώνη Ανδρεανή
Κατηγορία:Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμος)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Email:alyroni<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037413
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.009, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012