Μπενιουδάκη Άννα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπενιουδάκη Άννα
Κατηγορία:Δικηγόρος με έμμισθη εντολή (Δικηγόρος)
Διοικητικό Τμήμα:Νομικός Σύμβουλος
Email:abenioudaki1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037089
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.102, Κτίρια Ε (Ε5), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012