Γκιζελή Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γκιζελή Μαρία
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Γραφείο Πρύτανη
Email:mgizeli<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037092
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε3.004, Κτίρια Ε (Ε3), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012