Κουτρώνας Δημήτρης

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουτρώνας Δημήτρης
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
Email:dkoutronas<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037519
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.006, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012