Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βερνάρδου Αθηνά

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βερνάρδου Αθηνά
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
Email:avernardou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037281
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Βιβλιοθήκης (Δ1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012