Βιριράκης Αντώνης

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βιριράκης Αντώνης
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Ταμείο
Email:avirirakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037015
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012