Καστανάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καστανάκη Ελένη
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:ekastan<στο>gmail.com
Τηλέφωνο:2821037790
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.127, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012