Μαρεντάκη ΕιρήνηΠροϊσταμένη Γραμματείας

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαρεντάκη Ειρήνη
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
Email:irini<στο>dpem.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037657
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012