Ντουντουνάκη Χαρίκλεια

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντουντουνάκη Χαρίκλεια
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Πρόσκτησης και Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού
Email:hara<στο>library.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037436
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ1.002, Κτίριο Βιβλιοθήκης (Δ1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012