Παρτσακουλάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παρτσακουλάκη Μαρία
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Email:mpartsak<στο>mhl.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037301
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.001, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012