Πετραντωνάκη Φρόσω

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πετραντωνάκη Φρόσω
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Μισθοδοσία
Email:fpetrantonaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037012
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012