Τσιτωνάκη Παναγιώτα

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσιτωνάκη Παναγιώτα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Προμήθειες
Email:giotat<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037016
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012