Χαμηλάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χαμηλάκη Ελένη
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:PVT (Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων)
Email:ehamilak<στο>mred.tuc.gr, echamilaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037691
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.215, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012