Γκίκας Πέτρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γκίκας Πέτρος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:petros.gikas<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037836
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.120, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012