Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καλογεράκης Νικόλαος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καλογεράκης Νικόλαος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:nicolas.kalogerakis<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037794
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012