Πατέλης Δημήτρης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πατέλης Δημήτρης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:dpatelis<στο>science.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037267
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-92,-93, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012