Πεντάρη Δέσποινα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πεντάρη Δέσποινα
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:pentari<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037619
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.112, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012