Τσιμπινού Δήμητρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσιμπινού Δήμητρα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Μισθοδοσία
Email:dimitra<στο>dssl.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037010
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.024, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012