Κουντουράκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουντουράκη Μαρία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:mkountouraki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037037
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.106, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012