Τσιναράκης Θεόδωρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσιναράκης Θεόδωρος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Email:ttsinarakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037297
Τοποθεσία:Γραφείο: Γραφείο 11-12, Τεχνική Υπηρεσία (Δ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012