Διμέλλη Δέσποινα

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Διμέλλη Δέσποινα
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:dimelli<στο>arch.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037118
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Κ4 (Κ4)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012