Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χαρκιωλάκης Χριστόφορος

Όνοματεπώνυμο:Χαρκιωλάκης Χριστόφορος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:ccharkiolakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037351
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012