Αντωνίου Ελευθερία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αντωνίου Ελευθερία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)
Email:eantoniou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037732
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.120, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012