Καπετανάκης Ιωάννης

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καπετανάκης Ιωάννης
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Email:ikapet<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037169
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΠΔ (Δ3)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012