Θωμάκης Ζαφείριος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Θωμάκης Ζαφείριος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:zthomakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037041
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.011, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012