Σκέτα Δείνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σκέτα Δείνα
Κατηγορία:άλλο (άλλο)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Email:dsketa<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037028
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.001, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012