Τσιναράκη Χρυσή

Όνοματεπώνυμο:Τσιναράκη Χρυσή
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:chrisa<στο>ced.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012