Μουκαζής Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μουκαζής Ιωάννης
Κατηγορία:Υπ.Διδ. (Υποψήφιος Διδάκτωρ)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:imoukazis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037832, 2821006010
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.126, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012