Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Δινοπούλου Κατερίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δινοπούλου Κατερίνα
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διαχείρισης Έργων
Email:adinopoulou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037042
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.109, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012