Παπαδάκη Λουκία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παπαδάκη Λουκία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Email:lpapadaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037161, 2821037302
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.001, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012