Μποτζολάκη Γεωργία

Όνοματεπώνυμο:Μποτζολάκη Γεωργία
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο:ΦΧ/ΧΔ (Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών)
Email:gmpotzolaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037720
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012