Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

IEEE Student Branch

Τίτλος υπηρεσίας:Φοιτητικές Ομάδες/Σύλλογοι / IEEE Student Branch
Τηλέφωνο:2821037468
Email:ieeesb<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://ieeesb.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012