Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο:2821037374, 2821037378, 2821037389
Fax:2821037583
Email:info<στο>techdivision.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012