Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προμήθειες

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Προμήθειες
Τηλέφωνο:2821037016, 2821037049, 2821037067
Fax:2821037075
Email:ikavalou<στο>mail.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012