Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Τίτλος υπηρεσίας:Πρυτανεία / Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο:2821037005, 2821037047, 2821006250
Fax:2821037083
Email:public.relations<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/relations.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012