Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Τίτλος υπηρεσίας:Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)
Τηλέφωνο:2821037102, 2821037104
Fax:2821037183
Email:secretary_arch<στο>lists.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012