Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο:2821037710
Fax:2821037710
Email:advise<στο>advise.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/advice.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012