Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ

Τίτλος υπηρεσίας:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) / Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ
Τηλέφωνο:2821037033
Fax:2821037082
Email:roula<στο>mail.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.elke.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012